Ako to funguje

1.Na LPG pumpe natankujete plyn propán – bután, ten je cez tankovacie hrdlo (A) a hrubú trúbku dopravený (B) do nádrže (C).

2.Na nádrži máme namontovaný multiventil (D), na ktorom je:
– ukazovateľ hladiny plynu, (túto informáciu máme aj na prepínači)
– uzavierací ventil, ktorým odstavíne plyn v nádrži elektromagnetickú cievku , pri vypnutí kľúčika sa plyn uzatvorí automaticky,
– pretlakový ventil, v prípade veľkého tlaku si nádrž odfúkne prebytočný plyn von z automobilu.

3.Ďalej je plyn vedený popod automobil cez tenkú LPG trúbku do plynového ventilu (E), kde sa plyn očistí cez filter LPG.
Odtiaľ je potom vedený do samotného splyňovača (F), kde sa na základe toho, že je splyňovač ohrievaný, stáva z kvapaliny plyn. Plynná fáza je cez LPG hadice vedená k servo-motorčeku (G), alebo k vstrekovačom (H), oboje sú riadené riadiacou jednotkou (I) LPG.

4.Odtiaľ je konečne dopravený do mixéra (J) alebo do vstrekovacích dýz (K), cez ktoré je strhávaný na spálenie do valcov motora.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K