FLASHLUBE

Bez použitia FlashLube

S použitím FlashLube

Sada sa namontuje do auta a potom sa už iba dopĺňa náplň.
Pri správnom dávkovaní Flashlube je na 500 litrov paliva 0,5 litra Flashlube.