Kontrola nádrže CNG

Od mája 2019 vstúpil do platnosti nový zákon č.106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel na cestnej komunikácii. Okrem zmien z hľadiska technických kontrol, emisných kontrol, kontrol originalít… zahŕňa aj povinné kontroly plynových nádrží na stlačený zemný plyn CNG resp. skvapalnený LNG.

Povinné pravidelné kontroly plynových nádrží CNG  je potrebné vykonať vo vozidlách, ktoré majú plynovú nádrž dodatočne namontovanú, ale taktiež vo vozidlách, ktoré majú plynovú nádrž CNG alebo LNG priamo od výroby (najčastejšie Opel a Škoda). Pravidelnú kontrolu CNG plynovej nádrže musí majiteľ vozidla absolvovať raz za 4 roky. Túto kontrolu je potrebné realizovať pred pravidelnou technickou kontrolou (STK).

Podrobnosti: v § 133 a 134 zákon č. 106/2018 Z.z., v § 31 až 39 vyhlášky č. 140/2018 Z.z..

Čo ak bude nádrž nespôsobilá?

Inšpektor počas kontroly nesmie odstraňovať a opravovať vzniknuté a nájdené nedostatky. Je povinný všetky zapísať do protokolu. Ak bude kvôli nedostatkom či chybám nádrž označená ako nespôsobilá, budete musieť navštíviť autorizovaný servis alebo pracovisko, ktoré sa zameriava na CNG a LNG nádrže a dať si všetky nedostatky opraviť.

Cenník

Cena inšpekcie pre vozidlá kategórie M1 a N1 záleží od počtu CNG nádrží. Prvá nádrž je v cene 60 € a každá ďalšia +18 €. V cene ale nie je zahrnutá demontáž krytov nádrže, ani ďalšie servisné zásahy.

Objednajte sa na inšpekciu CNG nádrže teraz ku nám a predíďte tak nepríjemnostiam na STK alebo EK.