GasShow | LPG | CNG | LNG , je celosvetovo jeden z najväčších a najdôležitejšíchmedzinárodných veľtrhov pre alternatívne plynový pohon automobilov , autobusov , plavidiel a pod .

V roku 2016 sa SACR zúčastní 24. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchuTT vo Varšave, v Poľsku. V roku 2015 sa tohto podujatia zúčastnilo viac ako 450 vystavovateľovzo 47 krajín, počas troch dní navštívilo veľtrh približne 18 000 návštevníkov. Veľtrh jeorientovaný na B2B aj B2C, pričom prvý deň je zameraný špeciálne pre B2B segment.

Na výstave sa môžete zoznámiť so špeciálnou radom zapaľovacích sviečok SILVER určenú predovšetkýmpre prestavby motorov na LPG a CNG pohon , ale aj pre bežné benzínové motory . Pri výrobe týchtosviečok je využité vzácneho kovu – striebra v strednej elektróde a vďaka špeciálnej konštrukciitvaru iskrisko je dosiahnuté ľahšieho zapálenia plynu . V náročnom prostredí spaľovacieho motoradochádza vďaka tejto konštrukcii a vyžitie striebra k pomalšiemu opotrebovaniu elektród a tým ajpredĺženie intervalu výmeny zapaľovacej sviečok .